Corul Preludiu
Dirijor:
Voicu Enăchescu

A comentat: Cristina Sârbu

Concert realizat în colaborare cu:

Fotogaleriile concertului:

Sponsorii:

Artiștii:

Publicul: